Day Week Month Year
No. User Nick Name Solved Submit Ratio
1
winter
72.73%
2
马牛逼
40.13%
3
dingjiteng
48.28%
4
1452
50.00%
5
fengyingkai
64.29%
6
zhaohanzhe
55.56%
7
wangwenyi
48.98%
8
guojiandong
50.00%
9
yuanzixuan
35.71%
10
guanjiayu
46.67%
11
马牛逼的朋友
43.33%
12
liuronghao
30.77%
13
liujunjie
32.35%
14
liuyifan
32.26%
15
hukexin
90.00%
16
guanyuhao
33.33%
17
wuwenyan
53.33%
18
gehao
46.67%
19
huangzihao
30.43%
20
huhuanshuo
30.77%
21
majiale
42.86%
22
zhangjinning
27.27%
23
dingjunshuo
23.08%
24
lixinyang
100.00%
25
huruize
33.33%
26
panruoxi
100.00%
27
liuboyi
50.00%
28
nieyifei
6.67%
29
winter
0.00%
30
111222
0.00%
31
wuwenyuan
0.00%
32
huzhaoyuan
0.00%
33
wangyixin
0.00%